Σε τροποποίηση των παροχών που αφορούν την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), προχώρησε η διοίκηση του ΙΚΑ.

Με απόφασή του, ο διοικητής του Ιδρύματος κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος καθιστά δικαιούχους των παροχών και τις άγαμες γυναίκες.

Με το προηγούμενο καθεστώς, προϋπόθεση για κάλυψη του κόστους εξωσωματικής θεραπείας ήταν η ύπαρξη γάμου για τις ασφαλισμένες, οι οποίες επιθυμούσαν να ακολουθήσουν θεραπεία.

Ο περιορισμός αυτός καταργείται και ο μόνος που παραμένει σε ισχύ είναι ο ηλικιακός (δικαιούχες είναι ασφαλισμένες 23 έως 45 ετών).

Ως προς τη διαδικασία, το κέντρο στο οποίο η ασφαλισμένη υποβάλλεται σε μέθοδο εξακολουθεί να εκδίδει ειδικό ενημερωτικό, το οποίο απευθύνεται στην αρμόδια γραμματεία της επιτροπής εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η γραμματεία εκδίδει βεβαίωση, με την υπογραφή του διευθυντή της μονάδας Υγείας του ΙΚΑ, η οποία βεβαιώνει και το κέντρο όπου έγινε η προσπάθεια.

Στο έγγραφο του κ. Σπυρόπουλου επισημαίνεται ότι οι λοιπές προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά που ορίζονταν με το προηγούμενο καθεστώς, παραμένουν ίδια.

iatronet.gr