Η Εθνική Έρευνα Υγείας (National Health Survey) αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Health Interview Survey).

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η μελέτη και παροχή, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αναλυτικών πληροφοριών για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τη χρήση υπηρεσιών υγείας.

Η έρευνα διενεργήθηκε κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, βάσει συμβολαίου που προσυπέγραψαν η Commission (Εurostat) και η ΕΛ.ΣΤΑΤ και πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2009. Οι περίοδοι αναφοράς ποικίλουν ανά ερώτημα. Ειδικότερα, είναι:

• η ημέρα διενέργειας της έρευνας για τα ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση υγείας, τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας (ΔΜΣ, διατροφή, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ), στην ικανοποίηση από υπηρεσίες υγείας,

• οι τελευταίες 2 εβδομάδες (πριν την ημέρα διενέργειας της έρευνας) για την κατανάλωση φαρμάκων,

•  οι τελευταίες 7 ημέρες (πριν την ημέρα διενέργειας της έρευνας) για τη φυσική άσκηση.

Η έρευνα καλύπτει τα νοικοκυριά όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή από τα οποιαδήποτε οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.

 

Advertisements