Η αρνητική επίδραση των εξωσωματικών – in vitro γονιμοποιήσεων μέσω των γενετικών ανωμαλιών που εμφανίζουν τα παιδιά που γεννιούνται μέσω αυτής της μεθόδου είναι πλέον στο προσκήνιο της δημοσιότητας.

Όμως, η είδηση της περασμένης εβδομάδας είναι δραματική: Περίπου 37% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης γενετικών ανωμαλιών έχουν τα παιδιά που γεννιούνται μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης από αυτά που γεννιούνται φυσιολογικά. Οι κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης έχουν συνηδητοποιήσει   πλέον ότι υπάρχει μία υψηλότερη πιθανότητα γενετικών ανωμαλιών σε παιδιά που γεννιούνται μέσω της μεθόδου in vitro.

Παρόλο αυτά το κοινό δεν φαίνεται να έχει ακόμη συνειδητοποιήσει την έκταση του ζητήματος.

  Οι επιστήμονες και το κοινό είναι πλέον πολύ θορυβημένοι, και το ερώτημα που πλανάται στα χείλη όλων είναι γιατί το συγκεκριμένο θέμα δεν είχε τεθεί παλαιότερα στο προσκήνιο;