»Ένα βιβλίο πολιτικής στάσης αλλά και κοινωνιολογικής ανάλυσης για την ρύθμιση του τρόπου ζωής μας»

 Το συγκεκριμένο βιβλίο από τον γενικό ιατρό και συγγραφέα Michael Fitzpatrick αποτελεί ένα εξαιρετικό και στοχευμένο βιβλίο πολιτικής ανάλυσης που δεν περιορίζεται μόνο σε υγειονομικά θέματα ή θέματα πολιτικής υγείας αλλά ακολουθεί μία φουκωική προσέγγιση στον νέο προσδιορισμό της κρατικής επιτήρησης και παράλληλης ρύθμισης της ατομικής συμπεριφοράς.
Αναλύοντας εκτενώς τις πολιτικές των Νέων Εργατικών στην Αγγλία κατά την δεκαετία του 90 και αντιπαραθέτοντας έγκυρες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύει την αυξημένη κρατική παρέμβαση και κυβερνητική ρύθμιση των ατομικών συμπεριφορών αναφορικά με θέματα υγείας.
  Οι γιατροί αναδεικνύονται σταδιακά ως οι λειτουργοί της ορθής κοινωνικής συμπεριφοράς και υπευθυνότητας των ατόμων και οι πολιτικές προαγωγής της υγείας ενοχοποιούνται από τον συγγραφέα ως μία υπερδιογκούμενη στρατηγική που φεύγει από τα αυστηρά επιστημονικά όρια της θεραπείας της ασθένειας και μετατρέπεται σε ένα αέναο κυνηγητό της διατήρησης ενός «καλού επιπέδου υγείας».
 Ο Fitzpatrick μέσω μίας πειστικότατης επιχειρηματολογίας αναδεικνύει την ιατρικοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής στην Μεγάλη Βρετανία και συνδέει την έννοια της ατομικής ευθύνης που εδράζεται στον νεοφιλελευθερισμό με την ατομική ευθύνη των ατόμων για την προαγωγή της υγείας τους.
Η ατομική αυτή ευθύνη όμως διαπλέκεται με την έντονη κρατική παρέμβαση, και η τελευταία δημιουργεί και συντηρεί αδικαιολόγητους φόβους και ανησυχίες για την υγεία και την αρρώστια μέσω εκκοφαντικών ενεργειών και εκστρατειών φόβου από τα ΜΜΕ.
Απαραίτητο βιβλίο για όσους θέλουν να αντιληφθούν καλύτερα τις συνθήκες και τις πρακτικές υπό τις οποίες σταδιακά ρυθμίζεται και »χαλιναγωγείται» ο τρόπος ζωής μας
Advertisements