«Το χαμόγελο του παιδιού»  σε συνεργασία με τον δήμο Ιλίου πραγματοποίησε προληπτική ιατρική σε 2.769 μαθητές που φοιτούν στα 22 δημοτικά σχολεία της περιοχής.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 και ολοκληρώθηκε τη Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012.

Καθημερινά οι δύο κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής του συλλόγου: { – Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής και Ιατρικής για τα παιδιά – Κινητή  Διαγνωστική Οφθαλμολογική και Ακουολογική Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά} βρίσκονταν στα σχολεία του δήμου και στελεχωμένες με εθελοντές γιατρούς, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλεύτρια του οργανισμού , και παρείχαν ιατρικές προληπτικές εξετάσεις στις παρακάτω ειδικότητες:

– Οδοντιατρικό

– Ωτορινολαρυγγολογικό

– Οφθαλμολογικό

Για τα παιδιά που υπεβλήθησαν σε ιατρικές εξετάσεις ο οργανισμός είχε λάβει, όπως πάντοτε,  την γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.